(T)HUIS

bouwen van een ééngezinswoning met garage, open bebouwing te Lokeren, 2011

In functie van een moeilijke stedenbouwkundige context en specifiek programma wordt geopteerd een nieuwbouwwoning te voorzien volgens de typologie van een langwerpige schuur.  Daarenboven worden klassieke materialen aangewend.  In tegenstelling hiervan worden atypische detaillering en planvorming gebruikt in functie van een eigentijdse beleving.  Budget- en energiebeheersing zorgen voor een zuiver plan: functionele zones aan de noordzijde en leefruimten aan de zuidzijde. Centraal in de woning wordt een overdekte buitenruimte voorzien die in de juiste verhoudingen de gelijkvloerse leefruimte opsplitst (leefkeuken - zitruimte) en voor een zeer fijne beleving zorgt.  De woning is tot stand gekomen met een groot aandeel zelfbouw.