WAASSE

bouwen van 8 woningen te Stekene, 2016

Acht sociale wooneenheden bouwen voor de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen? Doen we!

Maar niet zonder aandacht voor hoge woon- en verblijfskwaliteiten, privacy, en plaats waar sociaal contact mogelijk is,

Al deze zaken zorgen voor een hoge woontevredenheid waaruit participatie en betrokkenheid van de bewoners resulteert.

Het project is ten slotte het resultaat van het creatief zoeken naar een kwalitatieve meerwaarde voor alle bewoners en gebruikers.

Wij trachten steeds te zoeken naar een gezond evenwicht binnen een huisvestingsproject.

Wij hechten veel belang aan de helderheid en leesbaarheid in al zijn facetten (organisatorisch, esthetisch, bouwtechnisch,...) zonder daarbij te vervallen in banaliteit of misplaatste standaardoplossingen.

Voorliggend ontwerp speelt in op een integrale benadering van duurzaamheid, hetgeen wij hoog in het vaandel dragen.